Pelles klasser

Pelles sida för skolmaterial
Välkommen! Här kunde du ladda hem MIDI-filer med aktuella sånger och läsa information om terminens konserter.

Info, PDF-filer
Senaste! Rep inför konserter etc
Konsertklädsel
Tips för konsertvakter (från AFFF)

Teori
Allt du behöver kunna om musikteori
Lektioner i musikteori! Rätt kul!
Teorispel-vet du vilket intervall eller vad tonen heter?
Väldigt kort musikhistoria
Populärmusikens historia (oerhört kort- var med och bidra!)
Lite musiktermer
h eller b?

Allmäna AF-datum
Min kalender

MIDI och andra övningsfiler
Här finns den nya övningssidan. Du måste ha lösenord för att kunna logga in. Det får du av Pelle. öva flitigt!

För att ladda ner en fil, högerklicka på länken och välj ‘Spara mål som’

Om du inte har en MIDI-spelare (tex. Windows media player) kan du ladda den här:
Windows Media Player

Om du inte kan läsa PDF-filer kan du ladda ned Adobe Acrobat Reader här:
Adobe Acrobat Reader