Återbetalning av Depositionsavgift  AFG

Denna lapp lämnas ifylld till Pelle med väst,näsduk/slips!

För återbetalning av depositionsavgift krävs att väst/slips lämnas tillbaka i gott skick. Lämna till Pelle innan körrep måndag eller onsdag mellan kl 15.45-16.00.

Namn på gosskorist:________________________________

Har idag datum:_________________

Återlämnat  väst:________näsduk:_____

Återlämnat  slips:_____

Obs! Ange namn och bankkonto som återbetalning skall ske till.

Bank:____________________________________________

Kontonummer, inkl clnr:_____________________________

Namn kontohavare:________________________________

Målsmans underskrift:______________________________

Telefonnr:________________________________________

 

==================================================

Åter, summa:_________Dat:___________Sign/kassör______

Övrigt:­­­­­­­­­­­­­­­­­____________________________________________