Några enkla regler och kontaktinfo

Adolf Fredriks Gosskör är en av två representationskörer på Adolf Fredriks Musikklasser. Det innebär att Gosskören måste gå före allt annat, klasskonserter, idrottsevenemang och så vidare.
Gosskören (liksom Flickkören) repeterar på:
måndagar 15.45-17.30 (endast sopran och alt)
Onsdagar 15.45-18.00 (Sopraner och altar till 17, tenorer och basar till 19)

Klädsel:
Sopraner och Altar har svarta byxor, konsertskor (svarta) svarta strumpor, vit skjorta och väst. Västar delas eller bytes ut i början av terminen. Depositionsavgiften är 500kr för västarna, summan fås tillbaka när västen återlämnas i gott skick.

Tenorer och Basar har svart kostym, vit skjorta, svarta konsertskor, svarta strumpor och körslips. Körslipsen delas ut i början på terminen. Depositionsavgiften är 200kr för slipsarna, summan fås tillbaka när slipsen återlämnas i gott skick.

Vid repetitionens början (15.45) delas en smörgås och en dricka ut. Kostnaden för dricka och macka står skolan för. Macka och dricka ska konsumeras mellan 15.45 och 16.00. När den musikaliska repetitionen börjar 16.00 ska koristen vara på sin plats med sin egen pärm i handen.

Kontaktinfo:
All information om konserter och repetitioner kommer alltid att finnas på
www.olofson.se , tryck på Gosskör.
Det kan också vara bra att vara med i AFFF:s grupp, AFG , för att få automatiska utskick. Den finns på www.afff.se

Om man väljer att vara med så får man inte sluta mitt i en termin, detta för att planering av konserter och löften till konsertarrangörer ska fungera. Om man är sjuk är det bra att anmäla det även till mig, tex via sms. 0707593441 är mitt nummer. Om man är dålig i halsen eller hes och är i skolan så kommer man på repet och lyssnar.
Välkommen till vår ensemble!

Pelle